YoomChat Hỏi Đáp

YoomChat Hỏi Đáp

Mẫu bài cúng đầy tháng bé chuẩn nhất
1

Bài cúng tại gia tiên cùng ngày cúng mụ, bản thần linh, gia tiên tại nhà

Mẫu bài cúng đầy tháng bé chuẩn nhất
Mâm cúng tại gia tiên cùng ngày cúng mụ, bản thần linh, gia tiên tại nhà

Con lạy chín phương trời, mười phương đất, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con lạy chư phương Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng.
Con lạy các quan thần linh … (Các vị thần cai quản mảnh đất bạn đang ở) nơi con đang ăn, đất con đang ở … (Tại số nhà…), con lạy gia tiên tiền tổ… (ông bà ông vải).
Con lạy bà chúa bào thai, mười hai bà mụ, con lạy gia tiên tiền tổ, ông bà … về tại số nhà …
Hôm nay là ngày mồng … tháng … năm … âm lịch, con tên là … (ông bà nội / ngoại của bé cúng hộ) kêu thay lạy đỡ cho bố cháu là … mẹ cháu là … sinh ra cháu tên …. sinh lúc … giờ … phút … ngày … tháng … năm … Hôm nay cháu vừa tròn 1 tháng (tính theo âm lịch).
Tín chủ chúng con xin thành tâm tiến lễ hương hoa đăng trà quả thực, tiền vàng kim ngân tài mã, quần áo hài hia.
Con xin kính lạy chư vị thần tiên, chư vị các quan thần linh, các vị tiên địa chủ, các quý nhân chứng lễ cho tín chủ chúng con, phù hộ cho cháu và gia đình, phù hộ cho cháu là … (Tên con bạn) bình an bản mạnh, hay ăn chóng lớn, bốn mùa được hiền hòa, thân căn cự túc, trí tuệ thông minh sáng suốt, học hành tấn tới, công thành danh toại, tài đức vẹn toàn, chúng con xin thành tâm kính lễ.
Xin các quan và gia tiên chứng giám lòng thành (Con nam mô a di đà Phật) 3 lần.

Con xin lạy bà chúa bào thai, 12 bà mụ chứng lễ cho gia đình và bố mẹ cháu… Con xin lạy bà mụ thứ 1, 2, 3, 4, 5 phù hộ cho cháu hay ăn chóng lớn, dạy nói, dạy cười, dạy đứng, dạy đi.Con lạy bà chúa bào thai, mười hai bà mụ, con lạy gia tiên tiền tổ, ông bà … về tại số nhà … Hôm nay là ngày mồng … tháng … năm … âm lịch, con tên là … (ông bà nội / ngoại của bé cúng hộ) kêu thay lạy đỡ cho bố cháu là … mẹ cháu là … sinh ra cháu tên ….Hôm nay là ngày … tháng … năm … Con là (người khấn hộ: ông / bà nội hoặc ngoại) xin kêu thay lạy đỡ cho bố cháu là … mẹ cháu là … cháu tên là … sinh lúc … giờ … phút … ngày … tháng… năm… Hôm nay cháu vừa tròn một tháng (tính theo âm lịch) xin thành tâm tiến lễ dâng lên bà chúa bào thai, dâng lên 12 bà mụ hương hoa quả thực, kim ngân tài mã, bánh kẹo, cơm, trứng, nước, trầu cau và mọi nghi lễ gồm … (liệt kê tên các đồ cúng).

Related Post

Leave a Comment