YoomChat Hỏi Đáp

YoomChat Hỏi Đáp

Lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép bị phạt thế nào?
Lỗi xe chở quá chiều cao cho phép

Lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép có thể bị xử phạt theo luật An toàn giao thông đường bộ. Bạn cần năm rõ mức xử phạt và những hình thức xử phạt cho lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép để biết những hình phạt mình sẽ nhận nếu vi phạm.

Mức xử phạt lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP phần nội dung quy định chi tiêt cụ thể mức xử phạt đối với lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (sơ mi rơ moóc và cả rơ moóc);
  • Chở container trên xe (kể cả sơ mi rơ moóc) mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc chắn container hoặc có sử dụng thiết bị nhưng container vẫn bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.

Như vậy nếu mắc lỗi chở hàng vượt quá chiều cao và chiều dài sẽ bị xử phạt số tiền khoảng 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng.

Lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép có thể bị xử phạt theo luật An toàn giao thông đường bộ.Bạn cần năm rõ mức xử phạt và những hình thức xử phạt cho lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép để biết những hình phạt mình sẽ nhận nếu vi phạm.Mức xử phạt lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP phần nội dung quy định chi tiêt cụ thể mức xử phạt đối với lỗi chở hàng vượt quá chiều cao cho phép như sau: Phạt tiền từ 2.

Related Post

Leave a Comment