YoomChat Hỏi Đáp

YoomChat Hỏi Đáp

Danh sách bưu điện tại Quận 2 bạn cần biết
1

Bưu điện quận 3 Vườn Xoài

Mã số: 722100

Thời gian làm việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật không làm việc

bưu điện quận 3 vườn xoài

Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 472, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 14, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 3846 8741

2

bưu điện quận 3 Bàn Cờ

Mã số: 722200

Thời gian làm việc tại bưu điện quận 3 này:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật không làm việc

bưu điện quận 3 bàn cờ

Dịch vụ cung cấp tại đây:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 49A, Đường Cao Thắng, Phường Số 3, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 3834 1852

3

Bưu điện quận 3 Nguyễn Văn Trỗi

Mã số: 722300

Thời gian làm việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật không làm việc

Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí

Bưu điện quận 3 Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 222bis, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 14, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 3931 1810

4

Bưu điện quận 3 Tú Xương

Mã số: 722700

Thời gian làm việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật không làm việc

Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Bưu điện quận 3 Tú Xương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 6, Đường Tú Xương, Phường Số 7, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 3824 9479

Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:.Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:.Dịch vụ cung cấp tại bưu điện quận 3 này:.

Related Post

Leave a Comment