Xã hội hiện nay liệu có chấp nhận người đồng tính?

Tôi có đọc quyển sách “Mẹ ơi con đồng tính”. Theo tôi biết giới tính thứ 3 đã xuất hiện từ thời đại cổ Hy Lạp và họ được quyền sống đúng với giới tính của mình! Vậy có phải chăng thời đại cổ còn văn minh hơn thời đại hiện nay? Tôi cũng thấy gần đây ở VN đã có những hoạt động tích cực hơn để chấp nhận người đồng tính, nhưng thực tế, cuộc sống xung quanh toàn nhìn với con mắt soi mói và lạ lẫm. Liệu xã hội hiện nay có thật sự sẽ chấp nhận người đồng tính?

Add Comment

    Đồng ý với bạn rằng, trong lịch sử loài người có những thời kỳ và nền văn hóa lại cởi mở với người đồng tính hơn cả những thời đại sau. Chúng tôi cũng tin rằng, riêng ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây xã hội đã thừa nhận người đồng tính hơn trước và đó sẽ là xu thế tất yếu trong tương lai.

    Default Answered on 14/08/2014.
    Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.