Phục hồi tóc ở Gác mini Hair spa có tốt không?

Nếu lên mạng mà tìm các địa chỉ làm tóc có dịch vụ phục hồi tóc tốt, thì mình thấy ở Gác mini Spa cũng nhận được khá nhiều lượt tương tác, đánh giá về nó.

Cũng có bạn nói bình thường như bao chỗ khác, cũng có bạn nói tốt, nhưng quan trọng là giá tiền phục hồi tóc ở đây cũng khá ok, không quá mắt.

Nên mình tính cuối tuần này ghé tiệm phục hồi cái tóc, vì tóc mình bữa nay xơ xác dữ quá mọi người ạ hiccc.

Default Asked on 02/10/2019 in Dịch vụ.
Add Comment

    Cùng khá okie bạn nhé, không đến đỗi nào 🙂

    Bắt Đầu Nhiều Chuyện Answered on 02/10/2019.
    Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.