Muốn học nuôi côn trùng thì tham khảo ở đâu?

Hiện nay! thấy thị trường chăn nuôi côn trùng đang tiêu thụ mạnh! Mình định mở trang trại chăn nuôi loại côn trùng như: Dế, bọ cạp, sâu…
Các bạn có biết chổ nào cung cấp côn trùng và  tư vấn cách nuôi. Đặc biệt là bao tiêu sản phẩm thì tư vấn giúp mình?

Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.