Muốn giảm 10kg 1 tháng có khả thi không?

Mình muốn giảm 10kg/tháng mọi người có pp nào khả thi không?

Default Asked on 05/06/2017 in Sức khỏe.
Add Comment

    Nếu với tình trạng ngày 3 bữa cơm, phá lấu vịt quay bánh mì này nọ, chắc khó có phương án nào quá bạn.

    Default Answered on 05/06/2017.
    Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.