miss tram đào tạo phun xăm thẩm mỹ mày mắt môi có chuyên nghiệp không

cả nhà cho hỏi bên miss tram làm mày môi giờ thêm mảng đào tạo thì đã ai học chưa? thấy có được không cho e xin review

Add Comment

mình tham khảo cũn nhiều. Ma hoang mang qua. Giờ sao. Minh cung đang tìm hiểu. Học xong đã chuyên nghiệp thi ra phải làm dc. Chứ tiền mất. Mất thời gian. Ra k làm dc. Sợ qua đi ạ. Minh cung muốn tìm một nơi. Mà sao nhiều thầy cô quá. Hic.

Default Answered on 06/01/2019.
Add Comment

Your Answer

Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.