học phí lớp học điêu khắc mày ở miss trâm tốt không

có ai học điêu khắc mày bên miss tram chưa? học x về làm được ngay hay vấn phải học thêm nữa ạ

Default Asked on 06/03/2019 in Giáo dục.
Add Comment

bạn ơi, mình nghe nói đào tạo cho bạn lành nghề chứ không phải nửa vời đâu, với cả thấy có thông tin bên này nữa nè bạn tham khảo đi https://www.facebook.com/thammymisstramacademy/

 

Default Answered on 06/03/2019.
Add Comment

Your Answer

Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.