Để tóc nào hợp với khuôn mặt trái xoan?

Mặt mình hình trái xoan, để kiểu tóc nào mới hợp ạ? Hiện bây giờ em đang để tóc dài.

Add Comment

    Đã là mặt trái xoan thì hầu như tóc nào cũng hợp nên cứ chọn kiểu nào ưng ý thôi, không cần lăn tăn nhiều đâu.

    Default Answered on 14/08/2014.
    Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.