Đăng ký học giấy phép lái xe máy Quận 10

Mình đang muốn học giấy phép lái xe máy nhưng mình đang ở quận 10 hình như không có trung tâm nào ở đây cả thì phải, nhưng các khu vực khác thì mình không rõ. Mọi người có thể chỉ cho mình có thể đăng ký ở đâu là được không

Default Asked on 06/03/2019 in Dịch vụ.

Mình thì vừa đăng ký thi ở đây nè https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1, ở đây mình thấy được đó bạn, lúc thi cũng đơn giản vì họ có cac mẹo giúp mình thi đậu đó nha. Bạn cứ tham khảo

on 06/03/2019.
Add Comment

Your Answer

Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.