Cửa hàng vape nhiều khói

Vape nhiều khói có cửa hàng nào bán không?
Vape nhiều khói là tạo nhiều khó i không gây hại ạ.
Chứ không phải các loại chuyên tạo khói mà có mức độ độc hại cao đâu.

Default Asked on 16/08/2017 in Sức khỏe.
Add Comment

  Xem hàng bên trang này https://shishadientu.com.vn/
  Trang này là trang chuyên bán hàng vape điện tử thuốc lá online đây.
  bên chỗ này là gần chỗ nhà ông chú tui đó họ bán đắc hàng lắm, khách tỉnh lên đánh về liên tục

  Default Answered on 16/08/2017.
  Add Comment
 • Your Answer

  Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.