Công ty nào nhận dịch tài liệu sang tiếng anh?

Cần tìm công ty nhận dịch tài liệu việt sang anh, nhưng cái dự án của tôi có chút quanh co thế này: số lượng tài liệu nhiều, dịch dồn vào 1 giai đoạn cụ thể. Ví dụ, sáng 8h tôi sẽ gửi tài liệu, thì tầm hết ngày hôm đó tôi sẽ cần bản dịch. Có nghĩa, công ty sẽ có đội ngũ nhân viên trực tham gia dịch với tôi, thù lao sẽ xứng đáng. Tôi k chọn hình thức lập team dịch thuật gồm nhiều cá nhân: vì tôi k có time quản trị team đó về deadline lẫn chất lượng. Tôi k muốn cv bị đình trệ vì những lý do k cần thiết nên tôi cần 1 công ty nhận để đảm bảo điều này. Mn, quen đội ngũ dịch thuật nào chuyên làm dự án này gt tôi. Time kéo dài trong 1 tháng

Add Comment

    Đề cử cho bác bên idichthuat nhé, tôi k chắc họ hiện này có thể nhận dự án của bác hay k, nhưng về kiểu như bác lúc tôi làm bên báo song ngữ, bên này đã hỗ trợ tôi rất nhiều theo cách làm như vậy. Bác tham khảo dịch vụ của những con người trẻ này: http://idichthuat.com/dich-vu-dich-thuat-tai-lieu-van-ban-anh-viet-gia-re/luan-van-cao-hoc-mba/

    Default Answered on 24/07/2016.
    Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.