Cần thuê dịch vụ giúp việc cho người nước ngoài ở HCM

Mình có ông bạn mới làm cũng chỗ là người Sing, không biết sao chứ tính ổng y chang mình luôn là lười dọn việc nhà kinh khủng. 😀
mà ổng ở một mình nên gọi là bừa bộn thôi rồi còn mình sống với bố mẹ nên cũng đỡ phần nào.
Và vì cái tính thế lại nói tiêng việt chưa rành nên ảnh muốn mình tìm giúp dịch vụ giúp việc nhà ở HCM à, ai biết chỗ nào uy tín thì chỉ mình với

Đại Soái Tám Chuyện Asked on 07/02/2015 in Dịch vụ.
Add Comment

mình có biết ở http://vietcarework.com họ không những giúp việc cho người nước mình mà còn có dịch vụ cho người nước ngoài nữa, bạn vào xem và liên hệ nhé, dùng rồi khỏi chê luôn á

Bắt Đầu Nhiều Chuyện Answered on 07/02/2015.
Add Comment

Your Answer

Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.