Ở đâu dạy pole dance nâng cao Hồ Chí Minh

Tại thành phố Hồ chí minh mình, ở đâu dạy pole dance nâng cao có tiếng tăm tí ạ? em muốn tìm giáo viên dạy riêng mà ngại mấy lần trước tìm người không phù hợp quá. nàng nào học ròi giới thiệu mình nha

Add Comment

http://www.saigondance.vn/mon-hoc/pole-dance. mình để đường link ở trên í, bạn vô xem lịch học đi, họ có giáo viên riêng đó, dạy ok lắm. đợt trước bạn mình học ở đó cũng khen nữa mà

Answered on February 4, 2018.
Add Comment

Your Answer

Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.